جمعه 04 خرداد 1397
تاریخ 1395/05/18 زمان 09:24:26 بازدید 525

علم مدیریت فازی

علم مديريت فازي، به كارگيري علم مديريت كلاسيك در محيط فازي است. در علم مديريت كلاسيك، با استفاده از شيوه‌هاي عقلايي و سيستماتيك به تحليل مسائل مديريتي پرداخته مي‌شود و با ارائه مدل‌هاي كمّي، مديريان را در تصميم‌گيري‌ها ياري مي‌دهد. از اين رو بر داده‌هاي دقيق و قطعي استوار است و لذا در اين روش‌ها داده‌هاي مبهم و فازي جايگاهي در مدلسازي ندارند.

به گزارش تریبون، با استفاده از علم مديريت فازي، روش‌هاي علم مديريت كلاسيك در محيط فازي به كار گرفته مي‌شوند و مي‌توان آن را در وظايف متعدد مديريتي از جمله تصميم‌گيري، سياستگذاري و برنامه‌ريزي مورد استفاده قرار داد. علم مديريت فازي مي‌تواند مدل‌هايي را طراحي نمايد كه نظير انسان،‌از توانايي پردازش اطلاعات كيفي به صورت هوشمند برخوردار باشد. بنابراين علم مديريت فازي، ضمن ايجاد انعطاف‌پذيري در مدل، داده‌هايي نظير دانش، تجربه و قضاوت انساني را در مدل وارد كرده و پاسخ‌هايي كاملاً كاربردي ارائه مي‌دهد. كتاب حاضر داراي دو بخش كلي است.

در بخش اول كه فصول اول تا پنجم را در بر دارد، به طرح مبناي نظري منطق فازي مي‌پردازد و در بخش دوم كه شامل فصول ششم تا دهم مي‌باشد، كاربردهاي عملي منطق فازي در علم مديريت مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. در فصل اول، پس از بررسي سير تطور تفكر فازي، برخي از روش‌هاي علم مديريت فازي را به اجمال تشريح و در فصل دوم، پس از مرور نظريه مجموعه‌هاي قطعي، مفايهم مرتبط با نظريه‌ي مجموعه‌هاي فازي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در فصل سوم، اصل گسترش براي تعميم مفاهيم رياضي قطعي به فازي مطرح مي‌شود. سپس، تئوري اعداد فازي، اعداد فازي LR و عملگرهاي فازي تشريح مي‌گردد. در فصل چهارم رابطه‌هاي فازي، تركيب رابطه‌هيا فازي و تحديد رابطه‌هاي فازي مورد مطالعه قرار گرفته، آنگاه گراف فازي به بحث گذاشته مي‌شود. در فصل پنجم، پس از دسته‌بندي عدم قطعيت‌ها و ارائه چارچوب كلي اندازه‌هاي عدم قطعيت، اين اندازه‌ها در قالب نظريه مجموعه‌هاي قطعي، نظريه احتمال، نظريه مجموعه‌هاي فازي (نظريه امكان) و نظريه رياضي گواه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

در فصل ششم، روش دلفي فازي به عنوان تكنيكي براي پيش‌بيني‌هاي بلند مدت و در فصل بعدي، مدل تصميم‌گيري خطي فازي كه شيوه‌اي است براي مواجهه با عدم قطعيت حاكم بر برنامه‌ريزي خطي كلاسيك، ارائه مي‌گردد. فصل هشتم، به تشريح روش غربال‌سازي فازي مي‌پردازد. اين روش زماني مفيد است كه بايد از بين گزينه‌هاي متعدد، زيرمجموعه‌ي كوچكي را براي بررسي‌هيا بعدي انتخاب نمود. در فصل نهم، روش‌هاي چند معياره‌ي فازي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اين روش‌ها، شامل روش‌هاي چند هدفه‌ي فازي و روش‌هيا چند شاخصه‌ي فازي مي‌باشد. در فصل دهم، آزمون فرض فازي ارائه مي‌شود. در آزمون فرض فازي، به جاي تأييد يا رد فرضيه‌ها، درجه تأييد هر يك از فرضيه‌ها مطرح مي‌شود. در پايان فصل دهم نيز پس از معرفي نرم‌افزار Fuzzy Tech يك مدل كاربردي به منظور طراحي سيستم پشتيباني از تصميم‌گيري فازي ارائه مي‌گردد تا زمينه‌ي لازم براي كاربردي نمودن مفاهيم فازي فراهم آيد.

انتشارت :موسسه کتاب مهربان نشر

نویسنده :عادل آذر، حجت فرجی

موضوع :مدیریت فازی

تعداد صفحات :308 صفحه

قیمت :200,000 ریال

پایان پیام

 
بانک ملی
قیمت طلا و ارز در بازار تهران
نوع ارز نرخ فروش
-
دلار
-
یورو
 
-درهم امارات
 
-سکه گرمی
 
سکه بهار  آزادی 
-
نیم سکه
 
-ربع سکه
ما را دنبال کنید
3 بی ان
طراحی و اجرا از کانون تبلیغات اتمسفر .