یک شرکت اقتصادی با سرمایه چندده میلیونی،چگونه ناگهان یک بانک تاسیس می کند؟

به گزارش تریبون، وقتی یک بنگاه با سرمایه اولیه چند ده میلیون تومان یا یک فرد در رده مدیران میانی در بخش خصوصی یا دولتی، ظرف مدت یکی دوسال، این قابلیت را پیدا می‌کند که جزو شرکای بانک‌ها قرار گیرد و به قولی صاحب بانک شود، یا در داخل و خارج کشور ملک و املاک داشته باشد یا اینکه صاحب چندین برند مشهور بین‌المللی شود، در واقع این سیگنال را به بدنه اقتصادی کشور مخابره می‌کند که اقتصاد دچار انحراف شده است.

در شرایطی که همه صاحبان اندیشه، به رکود اقتصادی و عدم رونق تولید و تجارت شناسامه‌دار اذعان دارد، چطور یک بنگاه اقتصادی یا یک شخص حقیقی، بدون عقبه مشخص، می‌تواند در عرض یک یا دوسال، ثروت چند میلیاردی برای خود رقم بزند؟

مردم از خود سوال می‌کنند آیا چنین مسیری می‌تواند در فضای کسب و کار سالم شکل گرفته باشد؟ آیا اقتصاد تا این اندازه شکوفا شده است؟ سرمایه‌گذاری در کدام حوزه، این چنین بازگشت دارد؟ هرچند پدیده‌های اقتصادی، قطعا راهکاری اقتصادی دارند، ولی مردم از دستگاه‌های نظارتی توقع دارند که حلقه‌های زنجیره کاسبان فساد را شناسایی و محدود سازد.

منبع: دنیای اقتصاد

ما را دنبال کنید
3 بی ان
طراحی و اجرا از کانون تبلیغات اتمسفر .