همکاری با ما

دوستانی که تمایل به همکاری با شبکه اطلاع رسانی "تریبون" به نشانی www.3bn.ir در زمینه های؛

را دارند، لطفا رزومه و یا اطلاعات خود را به نشانی info@3bn.ir  ارسال نمایند تا در اسرع وقت جهت همکاری بررسی شود.